کسب و کار

12
تهران
توضیحاتتولید صنایع دستی قلمزنی
11
یزد
توضیحاتتولید و بافت انواع زیلو
10
اهواز
توضیحاتتولیدی انواع لباس کار، ضد حشره، آنتی آرک، نسوز، فشن و...
9
تهران
توضیحاتواردات و فروش انواع پارچه نئوپرن طبی
8
تهران
توضیحاتمواد کمکی نساجی (تعاونی)
7
تهران
توضیحاتطراحی، اجرا و ساخت انواع سازه های پارچه ای کششی غشایی
6
تهران
توضیحاتخدمات خارزنی و نیغ انواع پارچه گردبافت
4
تهران
توضیحاتفروش طناب کنفی از سایز 6 الی 22